ANBI

Update: 2-03-2023

Anbi Jaaroverzicht

Jaaroverzicht 2022

Jaaroverzicht 2021

 

Beleidsplan 2023 - 2025

 

In 2023 gaan wij door met het afwerken van het ziekenhuis in het Masaai dorp Matebete.

Hieraan zijn we begonnen in 2019 toen we het dorp bezochten om de kleuterschool te

openen die eerder een project van FF4future was aldaar.

Men heeft ons toen een fundering laten zien van wat ooit een ziekenhuis moest worden.

Wij zijn toen gelijk begonnen met ondersteunen om het ziekenhuis te kunnen voltooien.

Nu is nog behoefte aan zonnepanelen , een waterput en diverse inrichting zoals bedden.

De overheid in Tanzania heeft toegezegd te zorgen voor artsen en verpleegsters.

 

Ook zullen we Ediwelo blijven steunen ( project een nieuw gezicht voor Ediwelo)

En jaarlijks D.V. de projecten blijven bezoeken en steunen.

 

FF4future is een NGO ( Non Government Organisation) opgezet en geleid door vrijwilligers.

FF4future heeft projecten in Tanzania, aangevraagd door de Moravian Church Tanzania.

Tot op heden zijn de verkregen gelden voor een groot deel gekomen van basisscholen die zich voor de projecten wilden inzetten. Ook heeft een aantal particulieren een mooie donatie gedaan. Ook bestaat de mogelijkheid een maandelijkse donatie te geven.

Eenmaal heeft het dorp Lemmer een 40dagen-project gewijd aan de nieuwe kleuterschool. Dit was in maart – april 2009. De grote basisschool De Arke, diverse kerken en verenigingen hebben toen een prachtig startbedrag bij elkaar verdiend voor de toen pas opgerichte stichting FF4Future.

Onze doelstelling is alle verkregen financiële middelen m.b.t. het project te laten blijven rouleren in Tanzania. Dus door alles wat nodig is voor de bouw te betrekken uit het land zelf.

De bouw van de school is gedaan in samenwerking met een VTC Vocational Traning Centre. Ook de ouders hebben allen meegewerkt. En het resultaat mag er wezen.

We hopen in September / October 2013 de school te kunnen openen. Zodat, de 3 onderwijzers in een volwaardige school les kunnen gaan geven. Alle drie hebben ze de opleiding met succes voltooid. De school heeft inmiddels 70 leerlingen die les kregen in de nog niet afgewerkte Ninawi Church, de kerk waar de nieuwe school naast gebouwd is.

Een school met goede sanitaire voorzieningen ( septic tank) een eigen separate keuken en een of twee toiletblokken. Met zonnecollectoren geschonken door Rabo Nederland energiezuinig gebouwd volgens de Europese Maatstaven.

Zie ook: www.ff4future.com

Financiële middelen:

FF4future is opgericht 18-03-2009 via een notariële akte. FF4future heeft de ANBI status.

 

Informatie inzake de ANBI verklaring:

 

Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2012