Stichting Faya Lobi Friends For Future

FF4future...

Faya lobi Friends For Future 

betekent: 

Vurige liefde Vrienden Voor Toekomst.

Met de stichting die deze naam draagt willen we vertellen dat we met hart en ziel onze medemens wereldwijd willen helpen.

FF4future vormt een belangrijke schakel voor een land als Tanzania wat betreft bevordering van educatie en zelfredzaamheid.

Sinds de oprichting hebben diverse studenten een opleiding kunnen volgen. Zowel op middelbaar onderwijs en een studente op de Universiteit van Dodoma..

Onze basis hiervoor is Matthéus 25 vers 35, waar staat:


Want ik was hongerig en jij gaf Mij te eten. Toen ik dorst had bood je Mij je beker aan.
En wat je ooit gedaan hebt aan het minste van mijn broeders zegt Jezus: dat heb jij voor Mij gedaan

 

ZELFREDZAAMHEID BEGINT BIJ EDUCATIE

 

 

Sinds de oprichting hebben 7 studenten een opleiding kunnen volgen. Zes op het middelbaar onderwijs en een studente op de universiteit. Inmiddels heeft deze studente (lina) haar felbegeerde masters behaald en is haar plaats ingenomen door Peter hij studeert voor arts.

 

Ons grootste project is een school voor de kleuters in Tanzania. Deze school wordt een school naar

Europese Maatstaven en gelinkt aan een aantal millenniumdoelen. De bedoeling is dat deze doelen in 2015 allemaal behaald zijn.

 

Deze doelen zijn als volgt:

 

In 2015 gaan alle jongens en meisjes naar school, hebben mannen en vrouwen dezelfde rechten, is kinder sterfte sterk afgenomen. sterven er minder vrouwen door zwangerschap en is de verspreiding van ziektes als aids en malaria gestopt.

 

Gegevens over de stichting

 

Naam:Stichting Faya Lobi Friends For Future
Adres:Duinweg 5, 4356 AP, Oostkapelle

Bank: Rabobank Flevoland
Bank: NL 44 RABO 0118 2291 68 Rabobank Flevoland

Stichting Faja Lobi Friends For Future staat bij de Kamer Van Koophandel Gooi, Eem en Flevoland  ingeschreven onder nummer H32148895000

 

FF4Future zoekt:

Vakkundige betrokken Bestuursleden. Zowel practisch als ook voor de "Denktank".

mail naar: info@ff4future.com  of

bel : 06-24 58 15 37 Willy Kollen