Faja lobi Friends For Future

betekent: 

Vurige liefde Vrienden Voor Toekomst.

Met de stichting die deze naam draagt willen we vertellen dat we met hart en ziel onze medemens wereldwijd willen helpen.

FF4future vormt een belangrijke schakel voor een land als Tanzania wat betreft bevordering van educatie en zelfredzaamheid.


Onze basis hiervoor is Matthéus 25 vers 35, waar staat:
Want ik was hongerig en jij gaf Mij te eten. Toen ik dorst had bood je Mij je beker aan.
En wat je ooit gedaan hebt aan het minste van mijn broeders zegt Jezus: dat heb jij voor Mij gedaan

Gegevens over de stichting

Naam: Stichting Faja Lobi Friends For Future
Adres: Schulenberg 32, 4356 GT  Oostkapelle
Bank: NL 44 RABO 0118 2291 68 Rabobank Flevoland

Stichting Faja Lobi Friends For Future staat bij de Kamer Van Koophandel Gooi, Eem en Flevoland  ingeschreven onder nummer H321488950001.

ZELFREDZAAMHEID BEGINT BIJ EDUCATIE. 

Sinds de oprichting konden 7 studenten een opleiding volgen. Zes op middelbaar onderwijs en Lina een studente op de universiteit. Inmiddels heeft lina haar felbegeerde masters behaald en is haar plaats ingenomen door Peter hij studeert voor arts.

Ons grootste project een school voor de kleuters in Tanzania en wordt een school naar 

Europese Maatstaven en gelinkt aan een aantal millenniumdoelen.

Doel 2  In 2015 gaan alle jongens en meisjes naar school

Doel 3  In 2015 hebben alle mannen en vrouwen dezelfde rechten

Doel 4 In 2015 is kindersterfte sterk afgenomen.

Doel 5 In 2015 sterven er minder vrouwen door zwangerschap

Doel 6 In 2015 is de verspreiding van ziektes als aids en malaria gestopt.

De Europese Maatstaven zijn o.a.:

Verantwoorde speeltoestellen bij de school, kleuters laten zitten in de kring zoals we dat hier in Nederland gewend zijn. Ze van het begin af aan wennen aan het poetsen van hun tandjes nadat ze hun bekertje met voedsel op school hebben gehad, handjes wassen na het plassen etc...

 

Het ligt in de bedoeling vanuit Nederland een aantal 2 of 3 Pabostudenten voor kleuteronderwijs hun eindstage in Tanzania te laten doen. Om zodoende de 3 onderwijzers die allen een opleiding hebben gevolgd op kosten van FF4future , te helpen met de modernere technieken met betrekking tot het onderwijs zoals wij dat hier kennen. Uiteraard aangepast aan de Afrikaanse gewoonten etc..

Via de kleuters hopen we de ouders te bereiken met onderwerpen als:

 Voorlichting over hygiëne, voeding en voorlichting over H.I.V aids en seksueel overdraagbare ziekten c.q. voortplanting.  Beginnen bij het begin.

Ook is het de bedoeling de ouders via de contacten met de kleuterschool gelegenheid te geven diverse cursussen te gaan volgen in de gemeenschapsruimte van de te bouwen kleuterschool.

We denken aan cursussen in het maken van kleding, computerlessen..( nu is er alleen communicatie via een pc mogelijk d.m.v. een internetcafé.) Ook kookcursussen m.b.t. gezond voedsel behoren tot de mogelijkheden.

 

FF4future is een NGO ( Non Government Organisation) opgezet en geleid door vrijwilligers.

FF4future heeft projecten in Tanzania, aangevraagd door de Moravian Church Tanzania.

Tot op heden zijn de verkregen gelden voor een groot deel gekomen van basisscholen die zich voor de projecten wilden inzetten. Ook heeft een aantal particulieren een mooie donatie gedaan. Ook bestaat de mogelijkheid een maandelijkse donatie te geven.

Eenmaal heeft het dorp Lemmer een 40dagen-project gewijd aan de nieuwe kleuterschool. Dit was in maart – april 2009. De grote basisschool De Arke, diverse kerken en verenigingen hebben toen een prachtig startbedrag bij elkaar verdiend voor de toen pas opgerichte stichting FF4Future.

Onze doelstelling is alle verkregen financiële middelen m.b.t. het project te laten blijven rouleren in Tanzania. Dus door alles wat nodig is voor de bouw te betrekken uit het land zelf.

De bouw van de school is gedaan in samenwerking met een VTC Vocational Traning Centre. Ook de ouders hebben allen meegewerkt. En het resultaat mag er wezen.

We hopen in September / October 2013 de school te kunnen openen. Zodat, de 3 onderwijzers in een volwaardige school les kunnen gaan geven. Alle drie hebben ze de opleiding met succes voltooid. De school heeft inmiddels 70 leerlingen die les kregen in de nog niet afgewerkte Ninawi Church, de kerk waar de nieuwe school naast gebouwd is.

Een school met goede sanitaire voorzieningen ( septic tank) een eigen separate keuken en een of twee toiletblokken. Met zonnecollectoren geschonken door Rabo Nederland energiezuinig gebouwd volgens de Europese Maatstaven.

Zie ook: www.ff4future.com

Financiële middelen:

FF4future is opgericht 18-03-2009 via een notariële akte. FF4future heeft de ANBI status.