Schenken en nalaten

Naast het donateurschap zijn er andere manieren om FF4future financieel te ondersteunen.

Veel mogelijkheden tijdens uw leven en zelfs daarna…

 

FF4future voorziet met haar stichting in een grote behoefte aan educatie en zelfredzaamheid. Uitgangspunt hiervoor is Matthëus 25: 35 de positieve boodschap van 

Geloof, hoop en liefde!

 

FF4future werkt er hard aan deze boodschap op eigentijdse wijze te verspreiden.

Via de website www.ff4future.com waarop diverse informatie te lezen is m.b.t. de projecten en via de liedjes van hoop en vertrouwen “Faya Lobi “ en “Hakuna Rafiki Kama Yesu”.

Deze 2 liedjes zijn gratis te downloaden.

 

De toekomst is morgen, staat nu voor de deur..

Ieder mens heeft behoefte aan Gods liefde – educatie en zelfredzaamheid.

U kunt FF4future helpen bij het laten zien dat God van een ieder van ons houdt.

 

Schenken bij leven

 

Wilt u FF4future graag ondersteunen en daar zelf fiscaal voordeel van hebben, dan kunt u kiezen voor een schenking.Dat kan een eenmalige schenking zijn, die boven de drempel aftrekbaar is voor uw inkomstenbelasting. U kunt een notaris een akte laten opmaken voor een periodieke schenking. Dat klinkt misschien ingewikkeld,  maar het komt erop neer dat u voor een periode van tenminste 5 jaren een vast bedrag schenkt aan FF4future.

Het interessante van de periodieke schenking is dat er geen drempelbedrag is : u kunt deze gedurende  die gehele periode voor 100% van uw inkomsten aftrekken.

 

Nalaten / Testament

 

Het is ook mogelijk FF4future in uw testament op te nemen door ons een legaat te geven.

Bij deze vorm ontvangt FF4future een vast bedrag. U kunt ook kiezen voor een zogenoemde erfstelling, waarbij FF4future een bepaald percentage van uw nalatenschap ontvangt. Hééft u al een testament opgemaakt en heeft u Ff4futuredaarin opgenomen?

Wilt u ons dat dan laten weten, wij willen u hiervoor graag bedanken!

Waar u ook voor kiest, u kunt ons helpen onze uitdaging voor de toekomst van velen te realiseren.

 

Geen belasting

 

FF4future hoeft géén belasting te betalen over schenkingen, erfstellingen en legaten, omdat wij de ANBI-status hebben  “Algemeen Nut Beogende Instantie”. Dit betekent dat uw geld ook echt voor het werk van FF4future bestemd wordt.

 

Hoe werkt het?

 

Heeft u interesse voor een van de hierboven beschreven mogelijkheden om het werk van FF4future te ondersteunen, neem dan contact op met Willy Kollen. Zij geeft u graag nadere informatie. Mocht er een notaris aan te pas komen, dan neemt FF4future die kosten voor haar rekening.

 

Willy Kollen, 06 –24581537 ( direct nummer)

 

www.ff4future.com

info@ff4future.com